Tạo tài khoản nhanh
Tên tài khoản (VTC ID)
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
dkn-icon-3Bước 1:

Tạo tên tài khoản VTCID

(nếu bạn chưa có tài khoản)

Tên nhân vật trong game
Giới tính nhân vật
dkn-icon-3Bước 2:

Tạo nhân vật trong game

Lựa chọn 1 bộ trang phục (quà tặng)
Mã kiểm tra
dkn-icon-3Bước 3:

Chọn bộ trang phục quà tặng và xác nhận thông tin

Điểm giờ online