sự kiện đang diễn ra
Sự kiện Group Chủ Fam, Fanclub tháng 08/2022
 • 10/08/2022 đến 31/08/2022
 • Thời gian còn lại:
 • 2 ngày 3 giờ 23 phút 54 giây
Quà tặng sẽ trao sau khi sự kiện kết thúc
Gói Quà Group và Fanpage tháng 08/2022
 • 10/08/2022 đến 31/08/2022
 • Thời gian còn lại:
 • 2 ngày 3 giờ 23 phút 54 giây
Quà tặng sẽ trao sau khi sự kiện kết thúc
01 VCOIN VÀNG - 01 Vcoin Lên Cỗ Máy Thời Gian
 • 10/08/2022 đến 12/08/2022
 • Thời gian còn lại:
 • 2 ngày 3 giờ 23 phút 54 giây
Tiến trình
 • 10/08 0
 • 11/08 0
 • 12/08 0
Sao Hoả Sao Kim (SK Sinh nhật Audition)
 • 04/08/2022 đến 31/08/2022
 • Thời gian còn lại:
 • 2 ngày 3 giờ 23 phút 54 giây
Quà tặng sẽ trao sau khi sự kiện kết thúc
sự kiện đã kết thúc