sự kiện đang diễn ra
Giải Đấu ITC Đại Chiến mừng SN Audition
  • 05/08/2022 đến 08/08/2022
  • Thời gian còn lại:
  • 2 ngày 3 giờ 23 phút 54 giây
Quà tặng sẽ trao sau khi sự kiện kết thúc
Sao Hoả Sao Kim (SK Sinh nhật Audition)
  • 04/08/2022 đến 31/08/2022
  • Thời gian còn lại:
  • 2 ngày 3 giờ 23 phút 54 giây
Quà tặng sẽ trao sau khi sự kiện kết thúc
sự kiện đã kết thúc