sự kiện đang diễn ra
Gói quà thi đấu , Khảo Sát , Offline tháng 11 tháng 12/2023
 • 08/12/2023 đến 31/12/2023
 • Thời gian còn lại:
 • 2 ngày 3 giờ 23 phút 54 giây
Quà tặng sẽ trao sau khi sự kiện kết thúc
DEEP BLUE SEA (Dải Icon OCEAN: Nơi điền Icon bạn muốn nhận)
 • 07/12/2023 đến 09/12/2023
 • Thời gian còn lại:
 • 2 ngày 3 giờ 23 phút 54 giây
Tiến trình
 • 0 1010 Vcoin
 • 0 1410 Vcoin
 • 0 1810 Vcoin
 • 0 2210 Vcoin
 • 0 2211 Vcoin
GC THI ĐẤU Tháng 11
 • 06/12/2023 đến 31/12/2023
 • Thời gian còn lại:
 • 2 ngày 3 giờ 23 phút 54 giây
Quà tặng sẽ trao sau khi sự kiện kết thúc
sự kiện đã kết thúc